Bane

Lokale regler

NGF’s lokale regler gjelder. I tillegg gjelder følgende:

LOKALE REGLER  Lillestrøm GK
Merkestaker.
Utenfor banen (OB)                                                  Hvite staker og hvite tallerkener
Straffeområder                                                          Røde staker
Grunn under reparasjon (GUR)                              Blå staker
Spilleforbud rundt tunellen                                    Blå staker/merker
Miljøområde  (miljøstaker ikke flyttbare)            Røde staker med grønn topp

Alle røde staker er flyttbare hindringer. Regel 15-2. Alle avstandsmerker angir distanse til midt på greenen.
Oppsatte sikkerhetsnett.
Dersom ballen ligger på spilleområdet (inne på banen), inntil alle oppsatte sikkerhetsnett, og sikkerhetsnettet påvirker din slagstilling, har du krav på fridropp. Dropp foretas innenfor 1 køllelengde fra sikkerhetsnettet, ikke nærmere hullet, eller fra nærmeste punkt for fritak, ikke nærmere hullet uten straff(16-1-a)
Ball utenfor banen(OB)
Når en spillers ball ikke er funnet eller den er kjent eller så godt som sikkert å være utenfor banen,
kan spilleren fortsette etter den lokale regelen for slag og lengde med to straffeslag, heller enn å
fortsette etter slag og lengde. Denne lokale regelen er ikke tilgjengelig hvis det er spilt en provisorisk ball.
(Gjelder ikke ved turneringer)
Hvite staker mellom hull 1 og 6 og mellom hull 2 – 4.
Hvite staker på høyre side mellom hull 1 og 6 gjelder kun for hull 1. Hvite staker på høyre side mellom hull 2 og 4 og rundt greenen på hull 4 gjelder kun for hull 2.
Miljøområde.
Området langs med elva på hull 8 er definert som miljøområde. (røde staker med grønn topp) Det er ikke tillatt å gå ut i området for å hente/slå på ballen. Ny ball må droppes med ett straffeslag. Brudd på reglen medfører bortvisning fra banen.
Tunellen
Hvis man kommer i blått område etter utslaget, MÅ(SKAL) man droppe ballen i droppsonen inne i tunellen uten straffeslag(16-1-b)
Hestestier/turvei
Ta hensyn til turgåere ved utslag/spill.
Straff for brudd på lokale regler: Slagspill 2 straffeslag. Matchspill tap av hull.
HUSK. Rak bunkere, reparer nedslagsmerker og rydd(fjern) rester fra tee-stedene.
14.10.2021

 

  
Dette nettstedet bruker cookies (informasjonskapsler) for å tilpasse nettsidene bedre til deg som bruker. Klikk OK for å godta dette Les mer om cookies og personvern her